Najważniejsze w stosunkach międzyludzkich jest to, aby dostrzec, że większość z nas nosi zawieszoną na szyi niewidzialną tabliczkę z napisem: „spraw, żebym poczuł się ważny”

Motywowanie pracownika do efektywnej pracy staje się coraz bardziej istotnym elementem sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

W strukturach organizacyjnych często brakuje osób zajmujących się tylko tym zagadnieniem poświęcając mu wystarczająco dużo uwagi.

Dlatego też nie wszystkie firmy w Polsce posiadają:

  • jasny system wewnętrznej wymiany informacji
  • klarowny system motywacyjny
  • kompleksowy program związany z integracją pracowników.

WARTO TO ZMIENIĆ!

We współpracy z naszymi klientami wybieramy grupę pracowników, którzy mają zostać objęci systemem premiowym. Uwzględniamy to, czy dana grupa ma potencjalny wpływ na osiągnięcie założonych przez firmę celów. Definiując poziom premii indywidualnych uwzględnia się mierniki, odnoszące się m.in. do:

  • generalnych celów firmy,
  • zadań, które mogą zostać osiągnięte przez zespoły,
  • zadań indywidualnych wyznaczonych pracownikom.

Nasi konsultanci pomogą Państwu w koordynacji działań w zakresie motywowania pracowników, wkładając maksimum wysiłku i zaangażowania.

„Bo nie ma żadnego usprawiedliwienia, by nie stać się wielkim.”

 

Zobacz więcej: