Są ludzie, dzięki którym powstają wielkie rzeczy;

są ludzie, którzy patrzą, jak one powstają;

są i tacy, którzy po prostu nie mogą wyjść z podziwu, że one są.

Z ocenianiem stykamy się niemal codziennie. W życiu prywatnym oceniane jest nasze postępowanie i poglądy. Na gruncie zawodowym ocenia się skuteczność i efektywność podejmowanych działań. Ocenę pracowniczą możemy definiować jako zintegrowany proces oceny kompetencji pracownika, w odniesieniu do potrzeb jego stanowiska oraz oceny poziomu wykonania celów w stosunku do postawionych zadań. Ocena okresowa powinna obejmować całokształt efektów pracy pracownika, czyli oceniać jego kompetencje, postawy wobec pracy oraz umiejętności. Decyzje personalne w firmie powinny być podejmowane w oparciu o wyniki ocen okresowych.

Mając na uwadze fakt, iż rozwój i ocena dokonań pracowników jest nieodzownym warunkiem powodzenia firmy z przyjemnością opracujemy dla Państwa Systemy Ocen Pracowniczych dla dowolnych stanowisk w miarę Państwa zapotrzebowania.

Otwartość, indywidualizacja oraz wrażliwość na specyfikę przedsiębiorstwa pozwalają nam opracować narzędzia „skrojone na miarę” według potrzeb Państwa firmy.

 

Zobacz więcej: