Kilkanaście procent dzieci ma trudności z opanowaniem prawidłowego czytania i/lub pisania, które określa się pojęciem dysleksji.

Nieumiejętność sprawnego czytania, brzydkie pismo i liczne błędy ortograficzne bardzo negatywnie wpływają na oceny szkolne, wyniki egzaminów, a także na samopoczucie i rozwój psychiczny dziecka.

Dysleksję można jednak leczyć przez zastosowanie specjalnych metod edukacyjnych i dodatkowych ćwiczeń dobranych do indywidualnych trudności ucznia, wykonywanych samodzielnie w domu i podczas terapii z pedagogiem lub psychologiem.

Przyczyny dysleksji są różne u poszczególnych osób, dlatego bardzo ważna jest dokładna diagnoza przeprowadzona przez psychologa i pedagoga, którzy na jej podstawie opracują zalecenia terapeutyczne.

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku szkolnym.

Zobacz więcej: