Outplacement

Outplacement to usługa, która ma na celu minimalizację negatywnych skutków jakie niosą za sobą indywidualne lub grupowe zwolnienia. Głównym celem jest przygotowanie uczestnika do poszukiwania pracy i do lepszego zaprezentowania swoich osiągnięć i kwalifikacji. Pomagamy uczestnikom pokonać stres, zapewniamy wsparcie psychologa i doradztwo zawodowe.