Strategie HR-Zarządzania Zasobami Ludzkimi winny być dopasowane do strategii biznesowych Przedsiębiorstw. Najlepsza strategia biznesowa nie zagwarantuje sukcesu jeżeli nie będzie odpowiedniego potencjału ludzkiego do jej realizacji. Strategia HR powinna uwzględniać zewnętrzną perspektywę, a szczególnie szybkie tempo zmian zachodzących na rynku pracy oraz nadążać za trendami demograficznymi, by skutecznie pozyskiwać talenty, szlifować je i utrzymywać.

Przystępując do formułowania Strategii ZZL powinniśmy odpowiedzieć na pytania:
• Czym zajmuje się nasza firma, jaki jest nasz profil biznesowy i jaka jest nasza misja?
• Czy nasz obecny system wartości kulturowych jest odpowiedni?
• Dokąd zmierzamy?
• Jakie są nasze silne i słabe strony? Jakie są nasze możliwości i zagrożenia?
• Przed jakimi problemami o strategicznym znaczeniu stoi nasza firma?
• Jakie są krytyczne czynniki sukcesu, które determinują stopień realizacji naszej misji?

Dla Państwa przeprowadzimy audyt istniejącego stanu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, opracujemy raport i rekomendacje zmian i uregulowań w postaci dopasowanej strategii HR w zakresie:
• planowania zatrudnienia
• rekrutacji,
• adaptacji nowozatrudnionych
• kształtowania kultury organizacyjnej
• motywacji
• komunikacji
• sytemu oceniania ,
• szkoleń ,
• budowania ścieżek kariery.