Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów w pracy zawodowej.

czytaj więcej

Informacja o ochronie danych osobowych Doradztwo Personalne Set Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej Szanowni Państwo, Aplikując w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez nas na zlecenie Naszych Klientów powierzacie Państwo naszej firmie przetwarzanie swoich danych osobowych, gdzie Administratorem Państwa danych jest Doradztwo Personalne Set Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej. Skontaktować się z nami możecie Państwo pod adresem: […]

czytaj więcej

Płock, 11.05.2018r. Firma Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej z siedzibą w Płocku przy ul. Małachowskiego 6 w ramach realizowanego projektu unijnego „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” poszukuje obecnie przedsiębiorców z branży medycznej i opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi chętnych do zatrudnienia absolwentów kursu „Opiekun osób starszych i niesamodzielnych”. Przedsiębiorców zainteresowanych organizacją […]

czytaj więcej

Płock, 19.01.2018r. Informacja o wyborze Wykonawcy: w wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wynajmu sali komputerowej w Płocku na przeprowadzenie kursu przygotowawczego do certyfikatu ECDL E-Obywatel dla jednej grupy (12 osób) uczestników projektu „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” wyłoniono Wykonawcę: ALMIRA Pł Sp. z o.o., ul. Królewiecka 28/3, 09-400 Płock.   Płock, 11.01.2018r. Zapytanie o cenę dotyczące wynajmu […]

czytaj więcej

Płock, 11.01.2018r. Zapytanie o cenę dotyczące wynajmu sali komputerowej na przeprowadzenie w Płocku kursu przygotowawczego do certyfikatu ECDL E-Obywatel dla jednej grupy (12 osób) uczestników projektu „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.2 „Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo”, […]

czytaj więcej

Płock, dnia 04.01.2018r. Informacja o wyborze Wykonawcy: W wyniku przeprowadzonego postepowania dotyczącego przeprowadzenia kursu języka niemieckiego (poziom między A1, a B2) dla 8-osobowej grupy uczestników projektu pt.: „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” wyłoniono Wykonawcę: Pan Radosław Gąsiorowski zamieszkały w Płocku.   Płock, dnia 22.12.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22.12.2017r. w ramach projektu pt. „Nowe kwalifikacje […]

czytaj więcej

Płock, dnia 22.12.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22.12.2017r. w ramach projektu pt. „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” (RPMA.08.02.00-14-4398/16-00) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII „Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.2 „Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo”. I. Zamawiający: Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej, ul. Małachowskiego 6, […]

czytaj więcej

Płock, dnia 22.12.2017r. Informacja o wyborze Wykonawcy: Postępowanie nierozstrzygnięte – brak ofert   Płock, dnia 11.12.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 11.12.2017r. w ramach projektu pt. „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” (RPMA.08.02.00-14-4398/16-00) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII „Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.2 „Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo”. […]

czytaj więcej