Płock, dnia 28.07.2017r. Informacja o wyborze Wykonawcy: W wyniku przeprowadzonego postepowania dotyczącego świadczenia usługi trenera prowadzącego kurs „Profesjonalne sprzątanie” dla dwóch grup uczestników projektu „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” wyłoniono Wykonawcę – Pana Witolda Kwiatkowskiego zamieszkałego w Płocku, ul. Dworcowa 22. Płock, dnia 17.07.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.07.2017 r. w ramach projektu pt. „Nowe […]

czytaj więcej

Płock, dnia 17.07.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.07.2017 r. w ramach projektu pt. „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” (RPMA.08.02.00-14-4398/16-00) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII „Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.2 „Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo”. I. Zamawiający: Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej, ul. Małachowskiego […]

czytaj więcej

Płock, 04.07.2017 Informacja o wyborze Wykonawcy: W wyniku przeprowadzonego postepowania na trenera prowadzącego kurs „Opiekun osób starszych i niesamodzielnych” wyłoniono Wykonawcę – Panią Hannę Kowalską zamieszkałą w Płocku. Płock, dnia 22.06.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22.06.2017 r. w ramach projektu pt. „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” (RPMA.08.02.00-14-4398/16-00) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego […]

czytaj więcej

Płock, 23.06.2017r Informacja o wyborze Wykonawcy: W wyniku przeprowadzonego postępowania na trenera prowadzącego kurs przygotowawczy do certyfikatu ECDL „E-Obywatel” wyłoniono Wykonawcę – Pana Rafała Frankowskiego zamieszkałego w Płocku. Płock, dnia 13.06.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 13.06.2017 r. w ramach projektu pt. „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” (RPMA.08.02.00-14-4398/16-00) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego […]

czytaj więcej

Płock, dnia 22.06.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22.06.2017 r. w ramach projektu pt. „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” (RPMA.08.02.00-14-4398/16-00) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII „Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.2 „Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo”. I. Zamawiający: Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej, ul. Małachowskiego […]

czytaj więcej

Szanowni Państwo, Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa z siedzibą w Płocku oferuje możliwość wynajmu sali o powierzchni 116 m² z przeznaczeniem na organizację konferencji, szkoleń oraz spotkań biznesowych. WYPOSAŻENIE: Wyposażenie stanowią: projektor multimedialny, ekran, flipchart, stół, krzesła, komputery. Sala umożliwia korzystanie z Internetu (bezprzewodowy dostęp do internetu Wi-Fi). LOKALIZACJA: Proponowana sala znajduje się w doskonałej […]

czytaj więcej

Płock, 22.06.2017 r. Na potrzeby szacowania wartości zamówienia Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej z siedzibą w 09-400 Płock, ul. Małachowskiego 6 zwraca się z prośbą o wycenę usługi* polegającej na przeprowadzeniu w Płocku kursu „Profesjonalne sprzątanie” obejmującego zagadnienia: utrzymanie czystości w obiektach (sprzątanie profesjonalne, BHP, organizacja pracy), typy powierzchni do czyszczenia, środki […]

czytaj więcej

  Płock, dnia 20.06.2017r. Zapytanie o cenę dotyczące przeprowadzenia w Płocku przez podwykonawcę kursu Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kat. C, C+E wraz z egzaminem dla 2 uczestników projektu „Droga na rynek pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER  Priorytet I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających […]

czytaj więcej

Płock, dnia 13.06.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 13.06.2017 r. w ramach projektu pt. „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” (RPMA.08.02.00-14-4398/16-00) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII „Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.2 „Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo”. I. Zamawiający: Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej, ul. Małachowskiego […]

czytaj więcej