Informacje ogólne

Cena
850 zł netto/osobę
Termin
Do ustalenia
Miejsce
Płock
Czas trwania
2 dni (16 godzin)

Informacje ogólne

Opis
Szkolenie skierowanie do osób zarządzających ludźmi w organizacjach różnych typów. Szczególnie polecane wszystkim, którzy planują dalszy rozwój swojej kariery i chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie zarządzania.
Cel
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu realizacji zadań, budowania zespołu i zarządzania nim oraz nabycie umiejętności integracji zespołu, radzenia sobie z trudnymi zachowaniami pracowników, komunikacji w zarządzaniu, dostosowania stylu zarządzania do typu pracownika i sytuacji.
Korzyści
  • odkrycie i wzmocnienie u uczestników cech lidera
  • umiejętność dobierania sposobu motywacji do sytuacji, zadania i osoby
  • poznanie sposobów konstruktywnego przekazywania krytyki i pochwały
  • zdobycie wiedzy jak, kiedy i komu delegować zadania
  • umiejętność wzmocnienia poczucie odpowiedzialności i zaangażowania u swoich podwładnych
Program

1. Przywództwo a władza

2. Klasyczne typy przywództwa (styl autokratyczny, demokratyczny, liberalny)

3. Ewolucyjny model przywództwa P. Hersey i K. H. Blanchard

4. Przywództwo sytuacyjne wg Blancharda

5. Przywództwo transformacyjne

6. Przywództwo zorientowane na zasady wg S. Covey’a

7. Czynniki wpływające na efektywność stylów kierowania

8. Przywództwo a zarządzanie

9. Diagnoza kompetencji managerskich – test

10. Budowanie zespołu

  • Powstanie i rozwój zespołu
  • Role w zespole
  • Cele, motywatory i demotywatory

11. Delegowanie zadań i kompetencji

12. Informacja zwrotna

13. Monitoring działań i kontrola

14. Jak stać się liderem - podsumowanie

Informacje dodatkowe