Informacje ogólne

Cena
850 zł netto/osobę
Termin
Do ustalenia
Miejsce
Płock
Czas trwania
2 dni (16 godzin)

Informacje ogólne

Opis
Zmiana w organizacji może dezorientować, a nawet często przytłaczać. Przystosowanie się do nowych okoliczności i wymagań jest prawdziwym wyzwaniem. Jednym z najtrudniejszych problemów jest radzenie sobie z niepewnością. Pracownicy mogą mieć kłopoty z:
 • Zrozumieniem zmiany oraz jej wpływu na ich pracę
 • Określeniem własnych ról podczas zmian
 • Ustaleniem podejścia do pracy
 • Zrozumieniem sposobu oceny pracy
 • Określeniem czasu trwania zmian
Kolejną trudność może sprawić przystosowanie się do nowych sposobów wykonywania pracy. Pracownicy mogą mieć kłopoty z:
 • Zerwaniem z dawnymi nawykami
 • Uczeniem się nowych umiejętności
 • Uzyskiwaniem lepszych wyników przy ograniczonych zasobach
 • Zwiększeniem zakresu obowiązków oraz podejmowaniem dodatkowych decyzji
 • Dostosowaniem się do coraz większej liczby zachodzących zmian
Cel
To szkolenie pomoże Ci w opracowaniu systemu sterowania zmianą. W trakcie trwania szkolenia zapoznasz się z umiejętnościami i strategiami, które pozwolą Ci płynąć pewnie na fali zmian, a jednocześnie czerpać z nowych możliwości oraz przyswajać nowe umiejętności i wiedzę. W szczególności dowiesz się jak:
 • Radzić sobie z reakcjami na zmiany
 • Oceniać i rozumieć powody zmian
 • Efektywnie współpracować z osobami, które przeciwstawiają się zmianom
 • Podejmować pozytywne działania i angażowania innych w skuteczne wprowadzanie zmian
Program

1. Cztery reakcje na zmianę

 • Postawa ofiary
 • Postawa krytyka
 • Postawa biernego obserwatora
 • Postawa nawigatora

2. Kluczowe czynności w sytuacji zmiany

 • Określ własną reakcję na zmianę
 • Oceń wpływ zmiany
 • Poznaj i określ reakcje innych
 • Podejmij pozytywne działania samodzielnie lub wspólnie z innymi

3. Myślenie kategoriami nawigatora (Analiza przypadków z wykorzystaniem kluczowych czynności w sytuacji zmiany – Studium przypadku)

 • Planowanie działań w roli nawigatora zmian – Studium przypadku

4. Wnioski i działania

Informacje dodatkowe