Informacje ogólne

Cena
do uzgodnienia
Miejsce
Płock
Czas trwania
2 dni (16 godzin)

Informacje ogólne

Opis
Szkolenie skierowane jest do wyższej jak i średniej kadry kierowniczej w obszarze sprzedaży.
Cel
 • przekazywanie i ugruntowanie wiedzy z zakresu planowania sprzedaży i utrzymania relacji z Klientem
 • zidentyfikowanie indywidualnego stylu zarządzania uczestników
 • podniesienie umiejętności w zakresie zarządzania produktem na rynku lokalnym
Korzyści
 • nabycie umiejętności zarządzania procesem sprzedaży i zwiększenie efektywności działań
 • podniesienie umiejętności skutecznego zarządzania zespołem pracowników działu sprzedaży
 • nabycie umiejętności dokonywania kategoryzacji Klientów pod kątem siły nabywczej, potencjału rozwojowego oraz perspektywy współpracy z firmą a tym samym wybór rynków docelowych
Program

1. Menedżer – sprzedawca (autoanaliza)

 • Twoje silne i słabe strony przy sprzedaży.
 • Wybrane zagadnienia teorii zarządzania.
 • Praktyka zarządzania przy sprzedaży.
 • Twój indywidualny styl zarządzania

2. Misja i strategia firmy – czyli po co i jak działamy?

 • Podstawa działania czy „wielkie słowa”?
 • Dlaczego sprzedajemy?
 • Jak skutecznie sprzedawać?
 • Przełożenie misji i strategii na własną politykę sprzedaży.
 • Niebezpieczeństwa przy kreacji polityki sprzedaży.

3. Zarządzanie produktem na rynku lokalnym.

 • Co sprzedajemy?
 • Konkurencyjność produktu.
 • Wpływ udziału w rynku na zarządzanie produktem

4. Segmentacja klientów

 • Wybrane zagadnienia marketingu.
 • Marketing indywidualny.
 • Kryteria segmentacji klientów.

5. Prospecting

 • Poszukiwania klientów.
 • Pozyskiwanie nowych czy intensyfikacja obsługi dotychczasowych klientów?
 • Techniki pozyskiwania nowych klientów.
 • Monitoring klientów.

6. Podstawy ekonomiki sprzedaży

 • Rentowność ze sprzedaży.
 • Wyliczanie wartości czasu.
 • Koszty i przychody.
 • Analiza rentowności klienta w dwóch ujęciach.

7. Planowanie własnych działań w oparciu o pozyskaną wiedzę i narzędzia

 • Podstawy planowania.
 • Target – jak przełożyć go na własny plan.
 • Wybrane zagadnienia zarządzania czasem.

8. Monitorowanie realizacji planu sprzedaży

9. Podsumowanie

Informacje dodatkowe