Informacje ogólne

Cena
do uzgodnienia
Termin
Do ustalenia
Miejsce
Płock
Czas trwania
2 dni (16 godzin)

Informacje ogólne

Opis
Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności kreatywnego myślenia  i uczenia się, ze szczególnym uwzględnieniem kadry managerskiej. Uczestnikami treningu mogą być wszyscy, których praca wymaga kreatywności, efektywności w rozwiązywaniu problemów i stymulowania pracy grupowej.
Cel
 • Rozwój potencjału kreatywnego
 • Redukcja blokad kreatywnego myślenia
 • Poznanie strategii twórczej pracy w grupie
 • Trening skutecznego komunikowania się w zespole w trakcie wspólnego rozwiązywania problemów
Korzyści
 • Przezwyciężanie przeszkód w myśleniu twórczym
 • Poznanie metod kreatywnego rozwiązywania problemów
 • Rozwinięcie umiejętności twórczego wykorzystywania intuicji, emocji, zdolności
 • i doświadczenia
 • Umiejętność dostosowania technik kreatywnego myślenia do realiów zawodowych
 • Zwiększanie wydajności energetycznej i kondycyjnej w pracy
Program

1. Kreatywność a sukcesy w życiu osobistym i zawodowym.

2. Czy kreatywność można rozwijać?

 • Korzyści wynikające ze stosowania technik twórczego myślenia w biznesie i zarządzaniu
 • Twoja organizacja a techniki twórczego myślenia
 • Gdzie i kiedy stosować techniki kreatywnego myślenia
 • Kreatywne myślenie w zarządzaniu organizacjami uczącymi się

3. Przezwyciężanie przeszkód

 • Radzenie sobie z "wewnętrznym krytykiem"
 • Pozbywanie się milczących założeń

4. Konieczna motywacja

 • Ciekawość poznawcza ("Burza pytań", "Adwokat diabła")
 • Dostrzeganie i definiowanie problemów i możliwości

5. Kreatywna praca w grupie

 • Klimat i umiejętności interpersonalne
 • Współpraca
 • Prowadzenie grupy metodą "burzy mózgów" - etapy i zasady

6.Przeszkody w myśleniu twórczym – pokonywanie i przezwyciężanie

 • Ćwiczenia uwrażliwiające i kształtujące zaufanie do członków grupy.
 • Radzenie sobie z "wewnętrznym krytykiem"
 • Pozbywanie się milczących założeń

7. Rozwijanie zdolności

 • Abstrahowanie
 • Skojarzenia
 • Użycie metafory
 • Myślenie dedukcyjne
 • Analogie
 • Transformowanie

8. Wybrane metody rozwiązywania problemów

 • Redefinicja problemu;
 • Metoda inwentaryzacji – sporządzanie listy atrybutów
 • Techniki heurystycznego generowania pomysłów;
 • Burza mózgów,
 • Aktywne słuchanie,
 • Konstruktywna krytyka
 • Metoda 6 kapeluszy

9. „Mind Mapping” – wykorzystanie map myśli w kreowaniu twórczych pomysłów

 • Myślenie wielokierunkowe
 • Zasady konstruowania map myśli
 • Trening

10. Kreatywność a efektywne uczenie się i prezentacje

 • Test stylów uczenia się (działanie/myślenie, analiza/synteza)
 • Wykorzystanie naturalnego sposobu pracy umysłu

Informacje dodatkowe