Informacje ogólne

Cena
do uzgodnienia
Termin
Do ustalenia
Miejsce
Płock, Warszawa, Ciechanów
Czas trwania
2 dni (16 godzin, 1h = 45min.)

Informacje ogólne

Opis
Tematyka szkolenia dotyczy umiejętności zarządzania sobą w czasie, co wpływa na efektywne wykonywanie powierzonych zadań i sprawne funkcjonowanie w organizacji.
Cel
Celem szkolenia jest wyposażanie uczestników w szereg narzędzi i technik służących skutecznemu organizowaniu pracy własnej i innych.
Korzyści
Po ukończenia szkolenia uczestnicy powinni:
 • Poznać koncepcję i narzędzia usprawniające zarządzanie czasem
 • Przećwiczyć adaptację do własnych potrzeb technik racjonalnego zarządzania swoim czasem
 • Nabyć umiejętność prawidłowego określania celów i skutecznego planowania
 • Zdobyć wiedzę i poznać praktyczne wskazówki dotyczące zwiększenia efektywności i wydajności pracy
 • Nabyć umiejętność radzenia sobie ze złymi nawykami i złodziejami czasu
 • Wypracować optymalne metody zarządzania sobą w czasie oraz własne zasady zarządzania czasem
Program

1. Główne powody do zmiany sposobu gospodarowania czasem:

 • Wypracowania nowego nawyku
 • Jak bardziej efektywnie dzielić czas pomiędzy różne zajęcia?

2. Motywacja do zmiany własnych nawyków:

 • Osobiste powody do lepszego zarządzania czasem- sobą
 • Samodyscyplina jako klucz do osobistej wolności

3. Formułowanie celów:

 • Rodzaje celów
 • Cele krótko, średnio i długoterminowe

4. Złote zasady gospodarowania czasem:

 • Wyznaczanie priorytetów jako nadrzędny element zarządzania czasem
 • Zasada Eisenhowera
 • Schemat gospodarowania czasem
 • Zasada Pareto
 • Zasada 60/40

5. Pożeracze czasu:

 • Charakterystyka głównych „złodziei czasu”

6. Planowanie:

 • Tworzenie skutecznego planu pracy i czasu
 • System zabezpieczający plan, czyli plan awaryjny
 • Osobisty plan działania w zakresie umiejętności planowania

7. Harmonogramy:

 • „Złota zasada” gospodarowania czasem
 • Układanie harmonogramów-zajęcia praktyczne

8. Praca z dokumentami:

 • „Jakie jest twoje biurko”? - efektywne wykorzystanie czasu przeznaczonego na „papierkową robotę”

Informacje dodatkowe