Informacje ogólne

Cena
do uzgodnienia
Termin
Do ustalenia
Miejsce
Płock.Warszawa
Czas trwania
2 dni (16 godzin, 1h = 45min.)

Informacje ogólne

Opis
Szkolenie skierowane jest do sekretarek i asystentek posiadających już pewne doświadczenie w pracy oraz osób, które rozpoczynają pracę w sekretariacie. Szkolenie jest dostosowane do wymagań kompetencyjnych firm prywatnych oraz urzędów i instytucji. Podczas szkolenia szczególny nacisk kładziony jest na współpracę z przełożonym, organizację pracy sobie i innym oraz elementy savoir – vivre’u
Program
Rola sekretariatu w skutecznym funkcjonowaniu firmy/instytucji  
 • funkcja reprezentacyjna
 • funkcja informacyjna
 • administracyjna
Etykieta biznesowa
 • w relacjach z przełożonym
 • w relacjach z gośćmi
 • w relacjach ze współpracownikami i osobami strategicznymi dla firmy/instytucji
Organizacja pracy i współpraca z przełożonym:
 • organizacja pracy własnej i stanowiska pracy
 • kalendarz przełożonego
 • ustalanie priorytetów
 • ewidencja i obieg korespondencji w sekretariacie
 • przydatne techniki i narzędzia
 •  znaczenie i zasady pracy administracyjno-biurowej, specyfika pracy
 •  instrukcja kancelaryjna
 •  przyjmowanie dokumentów wpływających do firmy
 •  nadawanie dokumentów wychodzących z firmy
 •  sposób prowadzenia dziennika korespondencji
 •  segregowanie dokumentacji firmy i jej rozdzielanie wg przeznaczenia
 •  sposoby zabezpieczenia i przechowywania dokumentacji
 •  plan pracy
Archiwizacja dokumentów
 • sposoby zabezpieczania i przechowywania dokumentacji
 • zasady archiwizowania dokumentów
 • ustawowe okresy przechowywania danych
Prowadzenie rozmów przez telefon:
 • telefoniczna etykieta
 • etapy rozmowy telefonicznej
 • powitanie przez telefon
 • łączenie rozmów
 • pozyskiwanie i udzielanie informacji przez telefon
 • ochrona informacji i polityka prywatności
Goście w firmie:
 • Międzynarodowy savoir – vivre
 •  gdy prowadzisz interesy w Arabii Saudyjskiej
 •  gdy prowadzisz interesy w Australii
 •  gdy prowadzisz interesy w Hongkongu
 •  gdy prowadzisz interesy w Indonezji
 •  gdy prowadzisz interesy w Japonii
 •  gdy prowadzisz interesy w Korei Południowej
 •  gdy prowadzisz interesy w Niemczech
 •  gdy prowadzisz interesy w Singapurze
 •  gdy prowadzisz interesy w Wielkiej Brytanii
 • Rola sekretarki/asystentki w podejmowaniu gości
 • Aranżacja i przygotowanie sali konferencyjnej/gabinetu przełożonego
 • Powitanie i obsługa gości
 • Pożegnanie gości
Trudne sytuacje w sekretariacie i jak sobie z nimi radzić –  asertywność i komunikacja w sekretariacie.    

Informacje dodatkowe