Informacje ogólne

Cena
do uzgodnienia
Termin
Do ustalenia
Miejsce
Płock
Czas trwania
2 dni (16 godzin)

Informacje ogólne

Opis
Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które działają w obszarze sprzedaży, jako menedżerowie sprzedaży, przedstawiciele handlowi, pracownicy biura obsługi Klienta.
Cel
 • Zidentyfikowanie i uświadomienie wewnętrznych barier i ograniczeń oraz własnych umiejętności w kontaktach społecznych
 • Ujednolicenie wiedzy z zakresu zachowań psychologicznych w procesie sprzedaży
 • Wskazanie sposobów wykorzystywania nabytej wiedzy w kontaktach z Klientem
Korzyści
 • Rozwój osobistych kompetencji emocjonalnych
 • Diagnoza mocnych i słabych stron osobowości i wykorzystywanie tej wiedzy w praktyce
 • Zwiększenie efektywności prowadzonych działań
Program

1. Zasady komunikacji budujące klimat współpracy

 • Budowanie umiejętności rozpoznawania barier komunikacyjnych
 • Identyfikacja osobistych ograniczeń i doskonalenie umiejętności koniecznych lub wspomagających własne kompetencje komunikacyjne
 • Mechanizmy determinujące postawy Klientów

2. Asertywność a efektywna sprzedaż

 • Asertywne reagowanie na zachowania klientów

3. Proces sprzedaży

 • Cel skutecznej sprzedaży
 • Co to jest proces sprzedażowy
 • Klient – wróg, partner czy przyjaciel
 • Etapy procesu sprzedaży
 • Rodzaje sprzedaży
 • Sprzedaż i obsługa Klientów przez telefon i w kontaktach bezpośrednich

4. Co decyduje o sukcesie w procesie sprzedaży

 • Spadek sprzedaży – najczęstsze przyczyny
 • Podstawowe elementy decydujące o powodzeniu w sprzedaży
 • Jak ratować i zwiększać sprzedaż

5. Trening umiejętności praktycznych z wykorzystaniem nabytej wiedzy

 • Istotnym elementem tego modułu jest przeprowadzenie tzw. Superwizji tj. jednodniowego treningu, który ma na celu sprawdzenie i koordynację umiejętności nabytych podczas szkolenia. Uczestnicy mają przez to możliwość weryfikacji i utrwalenia zdobytej wiedzy i zastosowania jej w praktyce.

Informacje dodatkowe