Informacje ogólne

Cena
850 zł netto/osobę
Termin
do uzgodnienia
Miejsce
Płock, Warszawa, Ciechanów
Zgłoszenia
wieslaw.ejdys@setdoradztwo.pl
Czas trwania
16 godz. 2 dni
Forma zgłoszeń
e-mail, telefon
Ilość miejsc
12

Informacje ogólne

Opis
Obszar obsługi Klienta jest zdecydowanie niedocenianym przez wielu zarządzających przedsiębiorstwami. Profesjonalna obsługa klienta to nie tylko miła aparycja i wytrenowany model postępowania…czym mogę służyć… .Wielu z nas irytuje taka postawa jeżeli ona jest wyuczona , częstokroć wymuszona i za deklaracją służenia …. nie podążają czyny ani nastawienie pracownika obsługującego Klienta. Nastawienie, motywacja zidentyfikowanie z celami stanowiska cały obszar psychologicznych aspektów w obsłudze ma ogromne znaczenie – tak duże, że trzeba je postawić na pierwszym miejscu. Dopiero klient, który poczuje zainteresowanie obsługi, będzie w stanie z nami współpracować i pomoc nam w rozwiązaniu jego problemu. Pracować z Państwem będą Sztomberska-Ejdys Teresa Wiesław Ejdys
Korzyści
Uczestnicy szkolenia pozyskają wiedzę jak:
 • odróżnić zachowanie klienta w trudnej sytuacji
 • formułować zwroty kierowane do klienta
 • okazać troskę, inicjatywę i zaangażowanie w relacji z klientem.
 • używać narzędzi aktywnego słuchania i rozpoznawać potrzeby klienta.
 • odpowiadać na obiekcje, zastrzeżenia i wątpliwości klientów.
 • stosować techniki asertywne w kontakcie z klientem trudnym z natury.
 • pracować z własnym nastawieniem, emocjami i stresem.
Program
1. Wstęp
 • Ćwiczenia wprowadzające i integrujące grupę
2. Co oznacza profesjonalna obsług klienta
 • Jak okazywać troskę, zaangażowanie oraz inicjatywę.
 • Kluczowe zasady obsługi. Jakie są i komu służą?
 • Obsługa klientów w różnych typach przedsiębiorstw - różni się?
3. Prawda i mity o Trudnym Kliencie.
 • Różnica między klientem trudnym z natury, a klientem w trudnej sytuacji.
 • Jakie zachowania aktywują trudną sytuację? - praca w grupach.
 • Niedoceniany proces komunikacji Analiza Transakcyjna wg Erica Berne’a,
 • Studia przypadków, wspólna analiza, wnioski.
4. Pomagając Klientowi .. pomagasz sobie .
 • Klient to tylko człowiek i…. nie zawsze wyraźnie określa swoje potrzeby?
 • Jak wspomóc i dotrzeć do istoty problemu klienta – aktywne słuchanie. Podstawowe narzędzia i jak z nich korzystać?
 • Jak odpowiadać na obiekcje i zastrzeżenia klientów
 • Zwrot "Tak, ale… "  czy zawsze skuteczne? Prawda i mity.
 • Jak postępujemy gdy
  • Klient nie ma rację
  • Klient ma rację
  • nie wiadomo kto ma rację
 6.Typologia Klientów
 • Typy trudnych klientów
 • Jak komunikować się z poszczególnymi grupami klientów
 7.Własne Nastawienie
 • Nastawienie kluczem do sukcesu w obsłudze klienta
 8. Asertywność w trudnych sytuacjach
 • Asertywność to nie tylko sztuka mówienia nie
 • Techniki asertywności przydatne w trudnych sytuacja z klientem
 • Ćwiczenia . Analiza i nioski
9. Podsumowanie

Informacje dodatkowe