Informacje ogólne

Cena
850 zł netto/osobę
Termin
Do ustalenia
Miejsce
Płock, Warszawa, Ciechanów
Czas trwania
2 dni (16 godzin)

Informacje ogólne

Opis
Szkolenie adresowane jest do menedżerów oraz wszystkich osób, które dążą do zwiększenia świadomości swojej funkcji w organizacji.
Cel
Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę dotyczącą:
  • Motywacji
  • Psychologicznych aspektów zarządzania ludźmi
  • Identyfikacji z firmą
  • Reguł wywierania wpływu na zachowanie człowieka.
Korzyści
  • Wskazanie możliwości rozwoju
  • Zwiększenie poczucia sprawstwa w zarządzaniu ludźmi
  • Zastosowania praw asertywności a tym samym konsekwencji w działaniach
  • Zmniejszenie poczucia lęku przy podejmowaniu decyzji niepopularnych a koniecznych do efektywnego zarządzania
  • Uświadomienie kierownikom sklepów mocnych stron i obszarów do pracy w kontekście zarządzania ludźmi.
Program

1. Misja, wizja, strategia – kluczowe narzędzia realizacji celów firmy.

2. Autoanaliza procesu identyfikacji pracowników z misją, wizją, strategią firmy.

3. Diagnoza kadry zarządzającej pod kątem ich predyspozycji zawodowych.

4. Asertywność w zarządzaniu ludźmi, prawa asertywności, stawianie granic.

5. Psychologiczne aspekty zachowań pracowników - zrozumienie ludzkiej natury podstawą skutecznej motywacji.

6. Jak skutecznie delegować zadania?

7. Jak rozpoznać, co naprawdę działa na pracownika?

8. Dopasowanie działań motywacyjnych do podległych pracowników.

9. Czy i jak chwalić pracownika?

10. Konstruktywna krytyka – drogą do zmiany postaw.

11. Jak przekazywać informację o zmianach i nie wywoływać niepokoju?

12. Motywacja pracownika przez identyfikację z celami firmy.

13. Jak radzą sobie inni – przykłady dobrych praktyk.

Informacje dodatkowe