Informacje ogólne

Cena
850 zł netto/osobę
Termin
Do ustalenia
Miejsce
Płock, Warszawa, Ciechanów
Czas trwania
2 dni (16 godzin)

Informacje ogólne

Opis
 • Z jednej strony, słowa: Misja i Wizja stały się nadużywanymi zwrotami w niemal każdej polskiej organizacji. Z drugiej strony aspekt Misji i Wizji wydaje się być nadal nieuporządkowanym obszarem zarządzania strategicznego. Dzisiaj każdy szanujący się menedżer bez wahania powie, że określenie sensu i celu istnienia organizacji jest pierwszym krokiem do stworzenia strategii firmy.
 • Jednak conditio sine qua non jest to, aby Misja była żywa, odpowiadająca prawdzie, dobrze skonstruowana, wiarygodna i motywująca. Pracownicy dzięki niej powinni czuć, że ich rola jest ważna w procesie rozwoju firmy. Zdarza się, że wstępem do deklaracji Misji jest hasło misyjne, które stanowi coś w rodzaju motta, myśli przewodniej całego, precyzyjnie opracowanego dokumentu. Motto takie jest integralną część deklaracji Misji, ale raczej jej nie zastąpi. Jest to coś, od czego możemy zacząć naszą przygodę z tworzeniem Misji i Wizji.
 • Może zatem warto raz jeszcze przemyśleć rolę Misji i Wizji w organizacji? Szkolenie rekomendowane jest zarówno dla kadry kierowniczej wszystkich szczebli posiadającej bogate doświadczenie, jak i tej, która stawia pierwsze kroki na nowym stanowisku.
Cel
Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych kierunków strategicznych wraz z przykładami ich zastosowań, a także metod pozwalających na opracowanie skutecznej strategii firmy oraz jej efektywnego wdrożenia i kontroli.
Korzyści
 • Nabycie umiejętności opracowania skutecznej strategii, misji i wizji Firmy
 • Identyfikacja pracowników z Firmą poprzez wspólne wypracowanie „Filarów Firmy”
Program

1. Proces formułowania strategii – charakterystyka etapów

 • Gdzie zacząć i kto powinien brać udział w tworzeniu strategii?
 • Kroki w budowie strategicznej świadomości w firmie:
  • zaangażowanie menedżerów,
  • informacja dla pracowników i pozyskanie ich akceptacji,
  • wybór liderów strategii,
  • stworzenie zespołów roboczych,
  • przygotowanie pracowników:
  • szkolenia i warsztaty umiejętności

2. Etap aspiracji

 • Misja, wizja, cele strategiczne
 • Znaczenie misji i wizji dla firmy
 • Zasady deklaracji misji i wizji

3. Określenie celów strategicznych firmy.

 • Specyfika zarządzania strategicznego w różnych typach organizacji
 • Rodzaje celów strategicznych firmy
 • Istota i zasady tworzenia celów strategicznych/
 • Określenie celów kierunkowych firmy.
 •  Analiza współzależności pomiędzy celami
 • Jak osiągnąć wyznaczone cele?

4. Etap przygotowań: przygotowanie organizacji do wdrożenia strategii

 • Kreowanie świadomości realizacji strategii i wdrożenia strategii:
  • komunikacja w firmie a wdrażanie strategii,
  • strategia codzienną sprawą pracownika
  • szkolenia pracowników

5. Etap realizacji: wdrażanie strategii

 • Przyczyny niepowodzeń w realizacji strategii
 • Plan strategiczny: rola planowania i zasady tworzenia dobrego planu; cele, zadania, wskaźniki, zasoby, budżet; plany organizacji, plany działów, plany osobiste
 • Zbieżność celów całej organizacji
 • Przełożenie strategii na cele operacyjne
  • budowanie map strategii dla pionów i działów
  • strategia, jako codzienna sprawa pracownika

6. Zdefiniowanie wartości, jakimi kieruje się firma.

7. Autoanaliza procesu identyfikacji pracowników z misją, wizją, strategią firmy.

8. Podsumowanie

Informacje dodatkowe