Informacje ogólne

Cena
850 zł netto/osobę
Termin
Do ustalenia
Miejsce
Płock
Czas trwania
2 dni (16 godzin)

Informacje ogólne

Opis
Komunikacja wewnątrz organizacji przekłada się na identyfikację zespołu z organizacją, integrację zespołu i jest skutecznym narzędziem zarządzania oraz realizacji celów. W każdej sytuacji nawet wtedy, kiedy świadomie wybieramy „nie komunikowanie” to jednocześnie przekazujemy otoczeniu pewną informację. Nieświadome komunikaty mają taki sam wpływ na nasze relacje osobiste i zawodowe jak wypowiedziane słowa.
Cel
Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę oraz techniki służące skutecznej komunikacji oraz budowaniu dobrych relacji w zespole i z otoczeniem biznesowym. Dotyczy to zarówno oficjalnej komunikacji, jak i mniej formalnych sytuacji biznesowych, a przede wszystkim:
 • Określenie własnych postaw i zachowań w procesie komunikacji
 • Identyfikacja wewnętrznych umiejętności oraz barier i ograniczeń w kontaktach interpersonalnych
 • Doskonalenie sposobów wzajemnego oddziaływania w relacjach formalnych i nieformalnych
 • Zwiększenie umiejętności budowania dobrego kontaktu z rozmówcą
 • Doskonalenie umiejętności komunikowania się z pracownikami, zapobiegania konfliktom i rozwiązywania ich, prowadzenia spotkań służbowych oraz kreowania własnego wizerunku
Korzyści
Po ukończeniu warsztatu uczestnicy posiądą wiedzę jak:
 • Właściwie dobierać metody, techniki i formy komunikowania się
 • Aktywnie i asertywnie wpływać na relacje z pracownikami
 • Umiejętnie rozpoznawać style komunikacji
 • Wykorzystywać mechanizm pierwszego wrażenia do budowania długofalowych relacji
 • Rozpoznawać i reagować na bariery komunikacyjne
 • Stosować techniki aktywnego słuchania
 • Formułować informacje zwrotne
 • Przewidywać, rozpoznawać przyczyny i rozwiązywać konflikty w zespole
 • Sprawnie i skutecznie przeprowadzać spotkania, odprawy, prezentacje
 • Budować własny autorytet poprzez profesjonalną autoprezentację
Program

1. Komunikacja werbalna a inne sposoby komunikacji

 • Mówienie nie tylko za pomocą słów
 • Rozpoznawanie sprzeczności w przekazie werbalnym i poza werbalnym

2. Perswazja i manipulacja – jak je stosować i samemu je rozpoznawać?

 • Skuteczne oddziaływanie poprzez perswazję
 • Umiejętne unikanie poddawania się manipulacji

3. Milczenie i słuchanie, oraz ich znaczenie w procesie komunikacji

 • Zachowanie milczenia – przygotowanie Twojego stanowiska
 • „Zamknięta szafa nie zawsze jest pusta”
 • Słuchanie najważniejszą z umiejętności komunikacji

4. Empatia źródłem rozpraszania gniewu

 • Współodczuwanie metodą na przybliżenie biegunów
 • Jak zamiana ról wpływa na zmianę stanowiska

5. Trudne pytania, trudni rozmówcy, spory, kłótnie

 • Sposoby przeciwdziałania i unikania
 • Jak pozwalać wszystkim wyjść z twarzą
 • Zmiana tematu rozmowy

6. Mowy okolicznościowe, przemówienia

 • Przygotowywanie wypowiedzi
 • Sposób przeprowadzenia
 • Jak utrwalić swoje wystąpienie w pamięci słuchaczy

7. Studia przypadków i ćwiczenia praktyczne

Informacje dodatkowe