Informacje ogólne

Cena
1290 zł netto/osobę
Termin
Do ustalenia
Miejsce
Płock Ciechanów Warszawa
Zgłoszenia
wieslaw.ejdys@setdoradztwo.pl
Czas trwania
16 godz (2 dni)
Forma zgłoszeń
e-mail, telefon
Ilość miejsc
do 12

Informacje ogólne

Opis
Aby zapewnić efektywny rozwój przedsiębiorstwa konieczne jest przyjęcie właściwej strategii. Należy przy tym uwzględnić bieżące ograniczenia, możliwości poszczególnych obszarów i przede wszystkim cele jakie stawiamy sobie w długim okresie.
Cel
Celem szkolenia jest przekazanie Ci wiedzy na temat diagnozy potencjału przedsiębiorstwa oraz identyfikacji problemów. Wiedza ta pozwoli na określenie szczegółowego planu optymalizacji działania, harmonogramu produkcji wynikający z planów wysyłek towarów, poziomu zapasów, terminów realizacji zamówień i maksymalizacji wykorzystania mocy produkcyjnych. Wynikiem wszystkich omawianych procesów jest jednolita zasada działania.
Korzyści
optymalizacja działań a więc i wyników
Program
• Definicja strumienia wartości – dlaczego strumień a nie proces? • Istota procesu mapowania. Jak przeprowadzić mapowanie i jakie narzędzia zastosować? • Analiza stanu obecnego na konkretnym przykładzie - Analiza klienta - Analiza przepływu informacji - Analiza dostawców - Analiza procesu wytwórczego - Monitoring i raportowanie przepływu • Omówienie problemów i pomysłów dotyczących doskonalenia omawianego strumienia • Budowa koncepcji nowego strumienia wartości z uwzględnieniem postawionych przed zespołem celów strategicznych • Tworzenie planu akcji doskonalących (Mapa Drogowa) prowadzących do osiągnięcia stanu docelowego oraz zestawu wskaźników do monitorowania procesu doskonalenia

Informacje dodatkowe