Płock, 22.06.2017 r.

Na potrzeby szacowania wartości zamówienia Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej z siedzibą w 09-400 Płock, ul. Małachowskiego 6 zwraca się z prośbą o wycenę usługi* polegającej na przeprowadzeniu w Płocku kursu „Profesjonalne sprzątanie” obejmującego zagadnienia: utrzymanie czystości w obiektach (sprzątanie profesjonalne, BHP, organizacja pracy), typy powierzchni do czyszczenia, środki chemiczne i ich zastosowanie, sprzątanie sanitariatów, powierzchni szklanych, posadzek, organizacja procesu sprzątania, zapobieganie zabrudzeniom, kontrola i jakość pracy.

– dla grupy 10 osób

– w wymiarze 40 godzin (6-8 godzin dziennie)

– zajęcia będą się odbywały w dni robocze, przedział czasowy 8:00 – 20:00

– przewidywany okres realizacji kursu – sierpień 2017r.

 

Wymagania wobec wykonawcy:

a)      Posiadanie uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

b)      Preferowane dodatkowe uprawnienia lub licencje

*usługa realizowana na podstawie umowy zlecenia osobiście przez osobę fizyczną. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – usługa również musi zostać zrealizowana osobiście przez właściciela firmy (wyklucza się realizację usługi przez pracownika lub podzlecenie).

Prosimy o wycenę usługi poprzez podanie Ceny brutto za jedną godzinę kursu.

Wycenę należy przesłać mailem na adres: rekrutacje@setdoradztwo.pl.