Płock, 22.05.2017 r.

Na potrzeby szacowania wartości zamówienia Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej z siedzibą w 09-400 Płock, ul. Małachowskiego 6 zwraca się z prośbą o wycenę usługi* polegającej na przeprowadzeniu w Płocku kursu „Opiekun osób starszych i niesamodzielnych” obejmującego zagadnienia: podstawy prawne i psychologiczne w zakresie opieki nad osobami starszymi / niesamodzielnymi, zasady komunikacji, higieny i pielęgnacji oraz podstawy rehabilitacji

 – dla grupy 12 osób

– w wymiarze 150 godzin / 21 dni (6-8 godzin dziennie)

– zajęcia będą się odbywały w dni robocze, przedział czasowy: 8:00 – 20:00

– planowany termin przeprowadzenia szkolenia: czerwiec – lipiec 2017r.

 

Wymagania wobec Wykonawcy:

a)      Ukończenie studiów wyższych m.in: medycyna, pielęgniarstwo, fizjoterapia

b)      Posiadanie uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

c)       Preferowane dodatkowe uprawnienia lub licencje.

*usługa realizowana na podstawie umowy zlecenia osobiście przez osobę fizyczną. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – usługa również musi zostać zrealizowana osobiście przez właściciela firmy (wyklucza się realizację usługi przez pracownika lub podzlecenie).

Prosimy o wycenę usługi poprzez podanie Ceny brutto za jedną godzinę kursu.

Wycenę należy przesłać mailem na adres: rekrutacje@setdoradztwo.pl w terminie do 31.05.2017r.