Płock, 17.05.2017 r.

Na potrzeby szacowania wartości zamówienia Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej z siedzibą w 09-400 Płock, ul. Małachowskiego 6 zwraca się z prośbą o wycenę usługi* polegającej na przeprowadzeniu w Płocku kursu komputerowego „E-Obywatel”

– dla grupy 12 osób

– w wymiarze 36 godzin / 6 dni (6-8 godzin dziennie),

– zajęcia będą się odbywały w dni robocze, przedział czasowy: 8.00 – 20.00

– planowany termin przeprowadzenia kursu: czerwiec  2017r

Wymagania wobec trenera:

a)      ukończenie studiów wyższych na kierunku informatyka bądź pokrewnym,

b)      posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień,

c)       posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonywania zadań trenera,

d)      preferowane dodatkowe uprawnienia lub licencje.

*usługa realizowana na podstawie umowy zlecenia osobiście przez osobę fizyczną. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – usługa również musi zostać zrealizowana osobiście przez właściciela firmy (wyklucza się realizację usługi przez pracownika lub podzlecenie).

Prosimy o wycenę usługi poprzez podanie Ceny brutto za jedną godzinę kursu.

Wycenę należy przesłać mailem na adres: rekrutacje@setdoradztwo.pl w terminie do 31.05.2017r.