Płock, 09.10.2017r

Na potrzeby szacowania wartości zamówienia Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej z siedzibą w 09-400 Płock, ul. Małachowskiego 6 zwraca się z prośbą o wycenę usługi polegającej na przeprowadzeniu w Płocku przez trenera* kursu języka niemieckiego (poziom A1 do B2 w zależności od poziomu wiedzy zrekrutowanych osób).

Dodatkowe informacje:

– kurs skierowany dla jednej grupy liczącej 8 osób

– w wymiarze 120 godzin / 40 dni (3 godziny dziennie),

– zajęcia będą się odbywały w dni robocze, przedział czasowy między 8.00 – 20.00

– planowany termin przeprowadzenia kursu: druga połowa listopada 2017r.  – marzec 2018r.

 

*usługa realizowana na podstawie umowy zlecenia osobiście przez osobę fizyczną. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – usługa również musi zostać zrealizowana osobiście przez właściciela firmy (wyklucza się realizację usługi przez pracownika lub podzlecenie).

Prosimy o wycenę usługi poprzez podanie Ceny brutto za jedną godzinę kursu.

Wycenę należy przesłać mailem na adres: rekrutacje@setdoradztwo.pl.