Informacje ogólne

Miejsce
Płock
Opis stanowiska
Zakres odpowiedzialności:  
 • Dbałość o maksymalne wykorzystanie czasu pracy tj. stawiania celów podległym pracownikom, motywowanie i kontrola realizacji wyznaczanych celów;
 • Nadzór i kontrola nad przebiegiem procesu produkcji :
- przygotowanie stanowisk i organizacja pracy, - nadzór nad przestrzeganiem sekwencji produkcji wyrobów w oparciu o posiadany plan, - zapewnienie części i podzespołów, - monitorowanie przebiegu procesów, - kontrolowanie wytwarzanych wyrobów poprzez współdziałanie z kontrolą jakości na każdym   etapie produkcji;
 • Dotrzymanie realizacji wskaźników skuteczności pracy;
 • Zarządzanie podległymi pracownikami;
 • Realizacja budżetu kosztowego wydziału.
 • jakość i terminowość realizowanych zadań,
 • organizację pracy wydziału w celu optymalnego wykorzystania zasobów,
 • wykonanie założonych wskaźników skuteczności pracy, analizę wykonania i podejmowanie działań korygujących,
 • planowanie i wykorzystywanie należnych dni wolnych od pracy, urlopów podległych pracowników,
 • zarządzanie czasem pracy normatywnym i pracą w godzinach nadliczbowych,
 • ewidencję czasu pracy pracowników podległych, a w szczególności pracy w godzinach nadliczbowych wraz z odpowiedzialnością za zasadność pracy w wymiarze ponadnormatywnym. 
 • Współdziałanie z innymi komórkami w realizacji celów własnej komórki:  
  • Współdziałanie z działem technologicznym w zakresie monitorowania procesów technologicznych.
  • Współdziałanie z re-layout w zakresie organizacji stanowisk pracy.
  • Współdziałanie z działem kontroli jakości w zakresie monitorowania jakości wyrobów.
  • Współdziałanie z działem planowania produkcji w zakresie przygotowania produkcji.
  • Współdziałanie z działem HR w zakresie zapotrzebowania na pracowników i dyscypliny pracy
 
Wymagania
 • Wykształcenie wyższe techniczne -  preferowany kierunek mechanika
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Dyspozycyjność
 • Znajomość metodologii WCM
 • Staż 3 lata na podobnym stanowisku
 
Oferujemy
 • Umowę o pracę
 • Pracę w międzynarodowym środowisku.
 

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

CV (wymagane)