Z radością informujemy, że otrzymaliśmy dofinansowanie projektu unijnego pt.: „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości”.

W ramach projektu przeprowadzane będą bezpłatne kursy:

  1. Kursy komputerowe: E – obywatel, ECDL – Profile
  2. Kursy językowe: j. angielski, j. niemiecki
  3. Kursy zawodowe:
  • Opiekun osób starszych i niesamodzielnych
  • Spawanie w metodzie MAG 135
  • Prawo jazdy kat. C i C+E
  • Profesjonalne sprzątanie
  • Podstawowy kurs kucharski z elementami kuchni wegetariańskiej i wegańskiej

Wymienione kursy są skierowane do osób biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, w tym częściowo do osób powyżej 50 roku życia i osób niepełnosprawnych, o niskich kwalifikacjach, mieszkających na obszarach wiejskich w powiatach: ciechanowskim, mławskim, płońskim, żuromińskim, gostynińskim, płockim lub sierpeckim.

Uczestnikom kursów zapewniamy zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe/stażowe, bezpłatne materiały szkoleniowe, refundację kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną, asystenta dla os. niepełnosprawnych.

Po odbytym szkoleniu wybrani uczestnicy będą mogli zdobyć nowe doświadczenia zawodowe i umiejętności praktyczne dzięki udziałowi w stażach przez okres 5 miesięcy oraz zatrudnieniu po odbytym stażu.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w szkoleniach zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego 24-262-03-35 lub mailowego: szkolenia@setdoradztwo.pl.

Dofinansowanie Projektu z Unii Europejskiej: 1 473 557,19 PLN

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.2 „Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.