loga

 Płock, 19.05.2016
Projekt „Droga na rynek pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku
„DROGA NA RYNEK PRACY”
ZAPRASZAMY
osoby bierne zawodowo (nie zarejestrowane w urzędzie pracy) w wieku 18 – 29 lat (również niepełnosprawne) zamieszkujące w podregionie ciechanowsko-płockim w powiatach: mławskim, płońskim, żuromińskim,  gostynińskim, płockim, sierpeckim oraz w mieście Płocku
OFERUJEMY BEZPŁATNE SZKOLENIA
– kursy komputerowe:  Podstawy obsługi komputera, MS Project, MS Excell, E-Citizen,
– szkolenia językowe: język angielski, język niemiecki
– kursy zawodowe:
• Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych,
• Kadry i płace z obsługą systemu płatnik i elementami obsługi sekretariatu,
• Social Media dla początkujących z elementami grafiki,
• Spawanie w metodach TIG/MAG,
• Rysunek izometryczny dla monterów i spawaczy,
• Prawo jazdy kat. B, prawo jazdy kat. C+E,
• Specjalista ds. sprzedaży produktów ekologicznych,
• Kurs dla doradców i monterów urządzeń z Odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika, baterie słoneczne),
• Zakładanie i pielęgnacja terenów zielonychWsparcie  psychologa, doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy
W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY
– szkolenia na wysokim poziomie oraz wykwalifikowaną kadrę
– wsparcie  psychologa, doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy
– materiały szkoleniowe
– serwis kawowy
– zwrot kosztów dojazdów na szkolenia
– zaświadczenia o ukończeniu kursów
– 6-cio miesięczne staże u pracodawców
– stypendia szkoleniowe i stażowe
KONTAKT
Biuro projektu: Doradztwo Personalne SET ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock
www.setdoradztwo.pl
e-mail: szkolenia@setdoradztwo.pl
tel.: 24 262 03 35