OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERAset.cdr

W dniu 19.03 odbyła  się Konferencja podsumowująca Projekt „Zielony Potencjał Subregionu Płockiego szansą rozwoju rynku pracy” pod hasłem

„Zielony Potencjał, zielone zawody, zielony rozwój”

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.Przybyło wielu znamienitych Gości.

W trakcie przedstawione zostały efekty projektu w postaci produktów finalnych i pośrednich na tle założeń projektu.

Spośród  interesujących wystąpień jakie zostały wygłoszone w czasie konferencji największym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja

Fotovoltaika- czy to się opłaca ?

oraz

Doświadczenia Stowarzyszenia Ziarno w poszukiwaniu Zielonych Zawodów na Mazowszu

Nasza Firma jest partnerem projektu obok Miejskiego i Powiatowego Urzędu Pracy. Liderem Projektu jest ZDZ w Płocku