Informacja o ochronie danych osobowych

Doradztwo Personalne Set Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej

Szanowni Państwo,

Aplikując w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez nas na zlecenie Naszych Klientów powierzacie Państwo naszej firmie przetwarzanie swoich danych osobowych, gdzie Administratorem Państwa danych jest Doradztwo Personalne Set Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej.

Skontaktować się z nami możecie Państwo pod adresem: rekrutacje@setdoradztwo.pl.

Zakres Państwa danych osobowych przetwarzanych przez naszą Firmę może obejmować:

  1. imię i nazwisko,
  2. adres zamieszkania
  3. miejsce i data urodzenia
  4. branżę, w której Państwo pracujecie
  5. dział, w którym Państwo pracujecie
  6. stanowisko,
  7. adres e-mail,
  8. numer telefonu.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane Firmom (jedynie tym, które zapewniają poziom ochrony danych osobowych zgodny z RODO), na zlecenie których prowadzimy procesy rekrutacyjne i każdorazowo macie Państwo prawo uczestnicząc w procesie rekrutacyjnym, do zapoznania się z nazwą Firmy, która zleciła rekrutację oraz wyrażenia zgody bądź nie na dalsze przekazanie Państwa danych osobowych.

Zapewniamy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie do momentu, w którym wycofacie Państwo zgodę na ich dalsze przetwarzanie. Zostaną wówczas niezwłocznie i trwale usunięte z naszych systemów lub zanonimizowane.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym powyżej, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

Informujemy, że zgodę można wycofać w dowolnym momencie, wysyłając informację poprzez wiadomość e-mail na adres rekrutacje@setdoradztwo.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Informujemy również, że Państwa dane mogą być profilowane w celu jak najlepszego dopasowania Państwa oczekiwań, co do przyszłego miejsca pracy, jak również pod kątem wymogów stawianych przez Naszych Klientów wobec kandydatów.

Informacja powyższa kierowana jest również do osób, które dotychczas powierzyły swoje dane osobowe naszej firmie.