loga

Harmonogram form wsparcia w ramach projektu pn. „Droga na rynek pracy” Kurs – Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

 1. Rekrutacja uczestników na wszystkie szkolenia: maj 2016 – nadal
 2.  Wsparcie w postaci
  • Doradztwo zawodowe: czerwiec 2016 – nadal
  • Doradztwo psychologiczne: czerwiec 2016 – nadal
  • Warsztaty Kompetencji Społecznych dla uczestników kursu – „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”: 27.06.2016-01.07.2016 w godz. 08:00-15:00 w siedzibie Doradztwa Personalnego SET ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock
  • Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy dla uczestników kursu – „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”: 04.07.2016-06.07.2016 w godz. 08:00-15:00 w siedzibie Doradztwa Personalnego SET ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock
  • Szkolenie zawodowe „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”: 07.07.2016-02.08.2016 w godz. 08:00-15:00 oraz 14:30 -21:00 w siedzibie Doradztwa Personalnego SET ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock

Informacje dotyczące kolejnych form wsparcia będą zamieszczane przed terminem ich udzielania.