loga

Płock, 02.05.2016

                      Z radością informujemy, że otrzymaliśmy dofinansowanie projektu unijnego pt.: „Droga na rynek pracy”
(nr WND-POWR.01.02.01-14-0052/15).

W ramach projektu przeprowadzane będą bezpłatne kursy:

 1. Kursy komputerowe: podstawa obsługi komputera, e-Citizen, MS EXCEL dla zaawansowanych, MS Project
 2. Kurs j. angielskiego
 3. Kurs j. niemieckiego branżowego dla elektryków i mechaników samochodowych
 4. Kurs dla opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych
 5. Kurs – Kadry i płace z obsługą systemu Płatnik i elementami obsługi sekretariatu
 6. Kurs – Social media dla poczatkujących i elementy grafiki
 7. Kurs spawania w metodach TIG-141 i MAG-135
 8. Kurs rysunku izometrycznego dla monterów i spawaczy
 9. Kurs prawa jazdy kategoria C, C+E
 10. Kurs prawa jazdy kategoria B (rozszerzony o 10 dodatkowych godzin praktycznych)
 11. Kurs – Specjalista do spraw sprzedaży produktów ekologicznych
 12. Kurs dla doradców i monterów urządzeń z OZE
 13. Kurs – Zakładanie i pielęgnacja terenów zielonych.

Wymienione kursy są skierowane do osób w wieku 18-29 lat (również niepełnosprawnych), niepracujących, nieuczestniczących w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, nieszkolących się, mieszkających w podregionie ciechanowsko-płockim (powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, żuromiński, gostyniński, płocki, sierpecki, Miasto Płock).

Uczestnikom kursów zapewniamy zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe/stażowe, bezpłatne materiały szkoleniowe. Po odbytym szkoleniu wybrani uczestnicy będą mogli zdobyć nowe doświadczenia zawodowe i umiejętności praktyczne dzięki udziałowi w stażach przez okres 6 miesięcy oraz zatrudnieniu po odbytym stażu.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w szkoleniach zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego lub mailowego.

szkolenia@setdoradztwo.pl

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020