…Obiecałem, że podzielę się z Państwem moim spojrzeniem na Kompetencje. Co to takiego? Kompetencja to połączenie trzech atrybutów: umiejętności, wiedzy i postawy. Gdybyśmy mieli przedstawić to obrazowo to są narzędzia jakie posiada człowiek (na użytek tej mojej wypowiedzi: pracownik) do realizacji określonych zadań. Posiadanie lub ich brak predysponują pracownika do spełniania (lub nie) oczekiwaniom pracodawców […]

czytaj więcej

Ostatnio wspominałem o wielopokoleniowym środowisku pracy. W niektórych organizacjach, szczególnie tych dużych, współistnieją przedstawiciele czterech pokoleń. Baby Boombers, pokolenia X, Y i najmłodsze Z. Ci pierwsi to pokolenie powojennego wyżu demograficznego, pokolenie X-to urodzeni latach 1965-1976, Y- urodzeni 1977-1990 i kolejno – Z- urodzeni po 1995. Reprezentanci poszczególnych pokoleń wychowywali się, dorastali i zdobywali doświadczenia niepowtarzalne z innymi. Niezależnie od indywidualnych cech […]

czytaj więcej

Przed pracodawcami, w trwającym już 2017 r., rysują się rosnące wymagania i oczekiwanie w obszarze pozyskiwania i utrzymania pracowników. Opis obecnej sytuacji idealnie odzwierciedla maksima, powtarzana jak mantra na szkoleniach sprzedażowych: ”łatwiej klienta utrzymać niż go zdobyć…”. Tak jak o tym zapomina wielu przedsiębiorców, tak większość pracodawców zapomina tak o tym, że łatwiej pracownika utrzymać, […]

czytaj więcej