Płock, dnia 17.07.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.07.2017 r. w ramach projektu pt. „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” (RPMA.08.02.00-14-4398/16-00) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII „Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.2 „Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo”. I. Zamawiający: Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej, ul. Małachowskiego […]

czytaj więcej

Płock, 14.07.2017r. Informacja o wyborze Wykonawcy: W wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn. „Kurs prawa jazdy kategorii C i C+E” wyłoniono Wykonawcę – Centrum Szkolenia Kierowców Władysław Osiński, ul. Królewiecka 25 lok. 11, 09-402 Płock  Płock, dnia 03.07.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.07.2017 r. w ramach projektu pt. […]

czytaj więcej

Płock, 13.07.2017 Informacja o wyborze Wykonawcy: W wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wynajęcia w Płocku sali szkoleniowej na przeprowadzenie Warsztatów Kompetencji Społecznych i Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy wyłoniono Wykonawcę: ALMIRA PŁ sp. z o.o. Centrum Szkoleniowe Atut Lider Kształcenia, ul. Królewiecka 28/3, 09-400 Płock Płock, 29.06.2017r. Zapytanie o cenę dotyczące wynajęcia w Płocku sali szkoleniowej na […]

czytaj więcej

Płock, 04.07.2017 Informacja o wyborze Wykonawcy: W wyniku przeprowadzonego postepowania na trenera prowadzącego kurs „Opiekun osób starszych i niesamodzielnych” wyłoniono Wykonawcę – Panią Hannę Kowalską zamieszkałą w Płocku. Płock, dnia 22.06.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22.06.2017 r. w ramach projektu pt. „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” (RPMA.08.02.00-14-4398/16-00) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego […]

czytaj więcej

Płock, dnia 03.07.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.07.2017 r. w ramach projektu pt. „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” (RPMA.08.02.00-14-4398/16-00) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII „Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.2 „Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo”. I. Zamawiający: Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej, ul. Małachowskiego […]

czytaj więcej

Płock, 29.06.2017r.   Zapytanie o cenę dotyczące wynajęcia w Płocku sali szkoleniowej na przeprowadzenie: Warsztatów Kompetencji Społecznych oraz Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy (zajęcia grupowe) dla 3 grup uczestników projektu „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.2 „Aktywizacja zawodowa […]

czytaj więcej

Płock, 23.06.2017r Informacja o wyborze Wykonawcy: W wyniku przeprowadzonego postępowania na trenera prowadzącego kurs przygotowawczy do certyfikatu ECDL „E-Obywatel” wyłoniono Wykonawcę – Pana Rafała Frankowskiego zamieszkałego w Płocku. Płock, dnia 13.06.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 13.06.2017 r. w ramach projektu pt. „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” (RPMA.08.02.00-14-4398/16-00) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego […]

czytaj więcej

Płock, dnia 22.06.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22.06.2017 r. w ramach projektu pt. „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” (RPMA.08.02.00-14-4398/16-00) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII „Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.2 „Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo”. I. Zamawiający: Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej, ul. Małachowskiego […]

czytaj więcej

Płock, 22.06.2017 r. Na potrzeby szacowania wartości zamówienia Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej z siedzibą w 09-400 Płock, ul. Małachowskiego 6 zwraca się z prośbą o wycenę usługi* polegającej na przeprowadzeniu w Płocku kursu „Profesjonalne sprzątanie” obejmującego zagadnienia: utrzymanie czystości w obiektach (sprzątanie profesjonalne, BHP, organizacja pracy), typy powierzchni do czyszczenia, środki […]

czytaj więcej

  Płock, dnia 20.06.2017r. Zapytanie o cenę dotyczące przeprowadzenia w Płocku przez podwykonawcę kursu Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kat. C, C+E wraz z egzaminem dla 2 uczestników projektu „Droga na rynek pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER  Priorytet I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających […]

czytaj więcej