Płock, 19.09.2017r. Informacja o wyborze Wykonawcy: W wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kursu spawania w metodzie MAG 135 wraz z przeprowadzeniem egzaminu końcowego wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach i wydaniem książeczki spawacza wyłoniono Wykonawcę: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku, ul. Ułańska 1, 09-402 Płock     Płock, 07.09.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia […]

czytaj więcej

Płock, 07.09.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 07.09.2017 r. w ramach projektu pt. „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” (RPMA.08.02.00-14-4398/16-00) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII „Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.2 „Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo”. I. Zamawiający: Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej, ul. Małachowskiego 6, […]

czytaj więcej

Płock, 28.08.2017r. Na potrzeby szacowania wartości zamówienia Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej z siedzibą w 09-400 Płock, ul. Małachowskiego 6 zwraca się z prośbą o wycenę usługi polegającej na przeprowadzeniu w Płocku kursu spawania w metodzie MAG-135 plus przeprowadzenie egzaminu przez podmiot z certyfikatem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach wraz z wydaniem książeczki […]

czytaj więcej

  Płock, dnia 23.08.2017r. Informacja o wyborze Wykonawcy: W wyniku przeprowadzonego postępowania na trenera prowadzącego kurs przygotowawczy do certyfikatu ECDL Profile wyłoniono Wykonawcę – Pana Rafała Frankowskiego zamieszkałego w Płocku. Płock, dnia 11.08.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 11.08.2017 r. w ramach projektu pt. „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” (RPMA.08.02.00-14-4398/16-00) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego […]

czytaj więcej

Płock, dnia 23.08.2017r. Informacja o wyborze Wykonawcy: W wyniku przeprowadzonego postępowania na trenera prowadzącego kurs przygotowawczy do certyfikatu ECDL e-Obywatel wyłoniono Wykonawcę – Pana Rafała Frankowskiego zamieszkałego w Płocku.   Płock, dnia 11.08.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 11.08.2017 r. w ramach projektu pt. „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” (RPMA.08.02.00-14-4398/16-00) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego […]

czytaj więcej

Płock, dnia 11.08.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 11.08.2017 r. w ramach projektu pt. „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” (RPMA.08.02.00-14-4398/16-00) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII „Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.2 „Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo”. I. Zamawiający: Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej, ul. Małachowskiego […]

czytaj więcej

Płock, dnia 11.08.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 11.08.2017 r. w ramach projektu pt. „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” (RPMA.08.02.00-14-4398/16-00) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII „Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.2 „Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo”. I. Zamawiający: Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej, ul. Małachowskiego […]

czytaj więcej

Płock, dnia 28.07.2017r. Informacja o wyborze Wykonawcy: W wyniku przeprowadzonego postepowania dotyczącego świadczenia usługi trenera prowadzącego kurs „Profesjonalne sprzątanie” dla dwóch grup uczestników projektu „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” wyłoniono Wykonawcę – Pana Witolda Kwiatkowskiego zamieszkałego w Płocku, ul. Dworcowa 22. Płock, dnia 17.07.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.07.2017 r. w ramach projektu pt. „Nowe […]

czytaj więcej

Płock, dnia 17.07.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.07.2017 r. w ramach projektu pt. „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” (RPMA.08.02.00-14-4398/16-00) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII „Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.2 „Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo”. I. Zamawiający: Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej, ul. Małachowskiego […]

czytaj więcej

Płock, 04.07.2017 Informacja o wyborze Wykonawcy: W wyniku przeprowadzonego postepowania na trenera prowadzącego kurs „Opiekun osób starszych i niesamodzielnych” wyłoniono Wykonawcę – Panią Hannę Kowalską zamieszkałą w Płocku. Płock, dnia 22.06.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22.06.2017 r. w ramach projektu pt. „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” (RPMA.08.02.00-14-4398/16-00) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego […]

czytaj więcej